Nëse ju dëshironi kthimin e pagesës pas, kthimi i produktit duhet të bëhet Brenda 48 orëve nga momenti që ju keni marrë porosinë në dorëzim nga korrieri.  Produktet që doni të ktheni duhet të jenë në kutinë origjinale. me paketimin dhe ambalazhimin e tyre, të mos jenë përdorur apo dëmtuar gjatë provës dhe tё shoqërohen me të gjithë aksesorët, udhëzimet e përdorimit dhe faturën e blerjes.

Nëse ky afat kalon, mos u shqetësoni. Ju sërish do mund ta ktheni/ndërroni produktin tuaj, brenda 7 ditëve por nëse kthimi bëhet pas 48 orëve, ju do keni mundësi vetëm ta zëvëndësoni produktin me një produkt tjetër dhe do të merrni ose jepni diferencën shtesë që mund të kenë çmimet e produkteve. Nëse do të vendosni përfundimisht kthimin e produktit, kemi dy opsione:
1. Në rasin kur produkti do të kthehet pasi nuk është ai që është reklamuar në autoaksesore.com ose ju vjen i dëmtuar apo nuk punon, atëherë kostoja e transportit mbulohet nga ne.
2. Në rastin kur produkti është i njëjtë si ai që është reklamuar në autoaksesore.com por nuk përmbush pritshmëritë tuaja, atëherë transporti do të paguhet nga ju. Kosto e transportit është 300 lekë në rrethe, 250 lekë në Tiranë, 5 euro në Kosovë, 10 euro në Maqedoni.

Main Menu